Čtečky karet s magnetickým proužkem (MSR-Magnetic Stripe Readers):


Elo USB čtečky mag.karet (MSRs) pracují v jednom ze dvou módů:

 • Emulace klávesnice (Keyboard emulation - KBE)
 • Přístroj s lidským rozhraním (Human Interface Device - HID)

Žádaný operační mód mode závisí na programu, obvykle jde o prodejní software (point of sale - POS). Koncoví uživatelé často končívají u čtečky, nastavené na špatný operační mód pro jejich program. Pro tyto případy Elo nyní nabízí čtečky, které lze mezi operačními módy snadno přepnout.

POZNÁMKA: Tento dokument neplatí pro sériové čtečky, které nepoužívají tyto módy.

Přepnutí módů

K přepnutí operačních módů USB čtečky si nejprve stáhněte program MSR Change Mode.exe (dostupný v sekci Utilities na stránce Driver and File Downloads).

Ujistěte se, že monitor je zapnut a video i USB kabely jsou připojeny.

 • Najděte program pro změnu módu čtečky: MSR Change Mode.exe - pokud není na ploše, použijte ve Windows program Průzkumník nebo Hledání (pravý klik na Start, poté Prozkoumat nebo Hledat)
 • Dvojitý klik na program MSR Change Mode.exe
 • Otevře se dialog se třemi položkami: současný mód čtečky-MSR operating mode, tlačítko pro změnu módu-Change Mode a tlačítko OK
  • Pokud dialogové okno hlásí problém "MSR Change Mode has encountered a problem and needs to close", čtečka není napájena, nebo není připojen USB kabel, nebo je čtečka vadná
  • Pokud se program otevře, ale stále zobrazuje "???" u současného módu, není čtečka vhodná ke změně pomocí tohoto programu.
 • Klik na tlačítko OK zavře program bez další akce
 • Klik na tlačítko Change Mode změní mód na opačný
  • Možná se na chviku zobrazí "???" během provádění změny
  • Během několika vteřin se jako současný mód čtečky zobrazí opačný
 • Klik na OK ukončí program

Testování módů

K otestování módu Emulace klávesnice - Keyboard emulation, otevřete Poznámkový blok nebo podobný program na prázdné stránce a protáhněte čtečkou kartu - zobrazí se informace karty.

Nejsnazším otestováním HID módu je zkusit, zda karty spolupracují s vaším POS - prodejním programem. 

Více informací

Další informace včetně technických návodů lze najít na stránce Magtek.com

Search term: msrpage