PODMÍNKY UŽITÍ

V případě, že navštěvujete, prohlížíte, objednáváte nebo jinak používáte internetový obchod WWW.BLATOUCH.COM provozovaný firmou BLATOUCH.COM s.r.o.  (Kontakty) na internetové doméně http://www.BLATOUCH.COM a doménách třetího řádu, souhlasíte bezvýhradně s Podmínkami užití, které jsou popsány níže tímto textem:

I. Podmínky vstupu a objednání
Na BLATOUCH.COM může vstupovat a nakupovat každý, kdo si řádně přečetl podmínky používání obchodu a celého systému, v okamžiku vstupu nebo uskutečnění objednávky dovršil věku 18 let, dále kdo si řádně přečetl a akceptoval všeobecné obchodní podmínky nákupu a reklamační řád.

II. Ochrana autorských práv, Copyright
Veškerý obsah, jako jsou informační texty, uspořádání a rozvržení jednotlivých stránek, styly CSS, scripty a zdrojové kódy, popisy zboží, loga, ikony, obrázky, funkční prvky atd., které jsou obsaženy nebo použity na BLATOUCH.COM, jsou vlastnictvím provozovatele, spolupracujících firem, případně jejich vlastníků a jsou chráněny autorským zákonem a dále registrovanými ochrannými známkami.

III. Licenční podmínky
BLATOUCH.COM každému, kdo splňuje podmínky vstupu, uděluje automaticky licenci na prohlížení volně přístupných stránek BLATOUCH.COM, ukládání obsahu do Vašeho počítače pro pozdejší použití pro vlastní a nekomerční účely a pro tisk jednotlivých stránek. Tato automaticky získaná licence Vám nedává jakékoliv právo na komerční využití informací a dat získaných na BLATOUCH.COM nebo předávání, kopírováni, prodávání, další publikování těchto informací třetím osobám. Informace publikované na BLATOUCH.COM příjemce licence bere tak jak stojí a leží a provozovatel nenese žádnou odpovědnost při vzniku škod z titulu jejich prohlížení, užití nebo aplikování.

IV. Informace a změny
BLATOUCH.COM vynakládá veškerou snahu na zajištění pravdivosti a správnosti informací uvedených na stránkách svých serverů. Některé údaje však mohou být vinou naší nebo dodavatelské informačně nepřesné nebo zřídka i dokonce chybné. V takovém případě se zavazujeme sjednat nápravu v nejblišším možném termínu, pokud nás na toto upozorníte, případně takovou informaci z BLATOUCH.COM smazat. BLATOUCH.COM si vyhrazuje právo tiskových chyb, změn informací, obsahu, jakožto i cen bez předchozího upozornění, toto se týká i aplikačního software vyrobeného provozovatelem BLATOUCH.COM. Z těchto důvodů i jinak vás žádáme, pokud na takovéto popsané chyby, překlepy nebo nejasnosti narazíte, abyste nás informovali za účelem zajištění vyšší kvality při poskytování našich služeb a produktů.

V. Závěrečná ustanovení
Veškeré objednávky, které jsou odeslány, se považují za oboustranně závazné v okamžiku, kdy dodavatel BLATOUCH.COM objednateli elektronicky potvrdí převzetí objednávky. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení a odstavce Obchodních a reklamačních podmínek, Podmínek užití a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. BLATOUCH.COM nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítaním jeho stránek do počítače příjemce licence, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod jsou tedy nepřípustné a nesmějí být vymáhány. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti provozovatele BLATOUCH.COM.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 31. června 2008

Tyto podmínky vydává BLATOUCH.COM s.r.o. (Kontakty)

Další informace k obchodu na BLATOUCH.COM:
Garance vrácení peněz
Ochrana osobních údajů
Podmínky užití
Obchodní podmínky
Reklamační řád