OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na internetový obchod BLATOUCH.COM.

BLATOUCH.COM shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu WWW.BLATOUCH.COM pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

BLATOUCH.COM neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Jaká osobní data shromažďujeme ?
BLATOUCH.COM shromažduje pouze data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem v internetovém obchodu WWW.BLATOUCH.COM a jedná se o následující:

 - Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ a DIČ)
 - Dodací adresa
 - Fakturační adresa
 - E-mail
 - Telefon


Prohlášení:
BLATOUCH.COM se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci, poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem WWW.BLATOUCH.COM bez souhlasu vlastníků těchto dat. BLATOUCH.COM se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu tohoto internetového obchodu jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržovánim tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

BLATOUCH.COM (Kontakty)

Další informace k obchodu na BLATOUCH.COM:
Garance vrácení peněz
Ochrana osobních údajů
Podmínky užití
Obchodní podmínky
Reklamační řád